ABOUT US

Optimal Care Agency (OCA) sal binnekort mediese susters en versorgers beskikbaar stel om verskeie tuisversorgingsdienste aan te bied. Bejaardepersone, enige persone wat met `n kroniese siekte toestand, tuisversorging benodig of ander tuissorg behoeftes benodig, sal deur die personeel van OCA behartig word. Die personeel van OCA sal beskikbaar wees op aanvraag en soos die behoefte voortspruit. Elke klient is uniek, so persoonlike sorg en `n sorg plan word daarvolgens uitgewerk om aan die behoeftes te voorsien. Met `n toenemende behoefte waar persone verkies om tuis versorg te word, bied OCA in samewerking met dokters, die apteke en mediese personeel `n unieke diens aan die gemeenskap.
Die missie van Optimal Care Agency (OCA) is om persone te help om ‘n gesonde leefwyse te handhaaf binne hul vermoë, in samewerking met hul familie en geneesheer van hul keuse, in die bekende omgewing van hul woonplek.
“Optimal Care Agency” (OCA) vorm ook deel van die groter netwerk en ondersteuningsstruktuur van “The Optimal Health Network” en “Stone Gable Optimal Health Facility”.
Die dienste van OCA is reeds beskikbaar in Stilbaai, Wes-Kaap en sal binnekort ook beskikbaar wees in die Kaap Agulhas omgewing vanaf Bredasdorp.

OUR SERVICE

On Scheduled Time

We make it of the upmost importance to be on time to ensure peace of mind and the perfect well-being of the elderly 

On Scheduled Time

We make it of the upmost importance to be on time to ensure peace of mind and the perfect well-being of the elderly 

On Scheduled Time

We make it of the upmost importance to be on time to ensure peace of mind and the perfect well-being of the elderly 

Caring @ Home

Safe care at the home of the pacient, to ensure the comfort of ones own home

Caring @ Home

Safe care at the home of the pacient, to ensure the comfort of ones own home

Caring @ Home

Safe care at the home of the pacient, to ensure the comfort of ones own home

Safety first

Fully qualified nurses all around the clock, to ensure 24-hour service and safety 

Safety first

Fully qualified nurses all around the clock, to ensure 24-hour service and safety 

Safety first

Fully qualified nurses all around the clock, to ensure 24-hour service and safety 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagittis accumsan ipsum. Pellentesque ultrices ultrices sapien, nec tincidunt nunc posuere ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Team

B R E D A S D O R P
S T I L B A A I
 Peet Louw

Peet Louw

Admin Manager

He makes frequent appearances on national and local news programs including Fox News.

 Enid Louw

Enid Louw

Qualified Nurse

He spends his free time pursuing his many interests, which include speaking at conferences.

 Anita Mouton

Anita Mouton

Qualified Nurse

An English Lit major has extensive experience writing for print and online publications.

 Madre Hansen

Madre Hansen

Admin Manager

A pro IT journalist in Texas, USA for over 9 years, having written for numerous IT publications there.

Basic Terms and Procedures

 • Aanvanklike Evaluasie, Behoeftebepaling en Opening van Lêer- R800.00 Onmiddelik betaalbaar met bespreking van afspraak vir evaluasie.
 • All dokumente moet noukeurig deurgelees word en onderteken word.
 • Ons kommunikeer graag per epos en stuur gereeld verslae asook rekeninge so uit.
 • Koste word in 1 uur of ½ uur eenhede bereken.
 • Slegs kontant of elektroniese inbetalings, Geen Krediet.
 • Alle afsprake nie deur u nagekom nie, is teen volle vergoeding asof diens gelewer was.
 • Sorgplan word opstel nagelang van behoeftebepaling.
 •  Betrek familie, kommunikeer en verkry getekende ooreenkoms per epos of persoonlik.
 • E-pos of neem afskrif van Kwotasie en Ooreenkoms aan familie/kliënt.
 • Nadat ooreenkoms geteken is, word sorgplan en versorging gereel en bevestig.
 • Delegeer sorg aan Versorger. Reël diensure om skofte te dek met versorgers.
 • Kontroleer dat vesorger wel aan diens is.
 • Noukurige rekordhouding, pasient lêers, kommunikasiekanale ens. word gehandhaaf.
 • Roepdiens- Susters- Dag: R165.00 per besoek (nie langer as 1 uur).
 • Roepdiens- Suster- Nag: R250.00 per besoek (nie langer as 1 uur).
 • Alle dienste ooreenkoms is vooruitbetaalbaar en nadat evaluasie afgehandels is word kwotasie gestuur en met aanvaarding word betaling gedoen vir die eerste maand/week (afhangende van tipe diens en kwotasie voorsien.
 • Alle dienste word deur opgeleide personeel aangebied.
 • Alle medisyne en voorskrifte is vir die kleint se betaling.
 • Medisyne en voorskrifte kan wel gereel word en toegedien word soos ooreegekom.
 • Alle Regte Voorbehou.
5 Church Street. Western Cape, Stilbaai 6674
+27 (0)65 177 6177
15 Hoog Street. Western Cape, Bredasdorp 7280
+27 (0)84 929 4468
5 Church Street. Western Cape, Stilbaai 6674
+27 (0)65 177 6177
15 Hoog Street. Western Cape, Bredasdorp 7280
+27 (0)84 929 4468